All posts by Lenie

In het Lofargebied

witwangstern

In augustus zag ik een witwangstern in het Lofargebied. Deze voerde z’n jongen, heel mooi om te zien. Witwangsterns zijn zeldzaam in ons land. De laatste jaren broeden er zo’n 60 paren bij het Zuidlaardermeergebied. Nu hebben zo ook gebroed in het Lofargebied. Hoe mooi is dat!

witwangstern

De jonge torenvalken laten zich overal in het gebied zien, hier 2 bij de Lofar antennes:

torenvalk

Bosruiter:

bosruiter

Fuut voert jongen:

fuut voert jongen

En de jonge witwangsterns gaan om de beurt zelf op pad om voedsel te vinden:

jonge witwangstern

Watersnip:

watersnip

Hermelijn met prooi:

hermelijn met prooi

Jonge lepelaar:

jonge lepelaar

Kieviten:

kieviten

Wulp:

wulp

Visdief:

visdief

Ooievaar:

ooievaar

Torenvalk:

torenvalk

Jonge grauwe kiekendief man: Herman!

grauwe kiekendief man

Zelf vind ik het erg interessant om vogels met ringen en/of zenders te kunnen volgen. Deze jonge grauwe kiekendief kreeg de naam Herman en is via zijn zender te volgen (rode lijn op de kaart) . Herman is inmiddels in Marokko voor de overwintering. Het kenniscentrum Akkervogels heeft een website met daarop informatie over de trekvogels van dit jaar en een kaart waarop te zien is waar de betreffende vogels zijn. Hier is de link voor wie het leuk vindt: https://grauwekiekendief.nl/volg-zenderkieken/

Tot de volgende blog.

 

Zomer

Op een avond in juni zat deze graspieper nog even in de zon:
graspieper

Verder trof ik een paar gewone oeverlibellen, deze zat op de grond dus dat maakt het fotograferen wel iets gemakkelijker dan wanneer ze in de lucht vliegen:

gewone oeverlibel

Ook heb ik een tijdje staan kijken naar een veldleeuwerik. Die had iets te eten… ik weet niet wat het is maar het zag er vreemd uit.

veldleeuwerik

Rond deze tijd zat er in een nestkast in de buurt een nestje torenvalken. Ik zag links één van de ouders en verder wat grijze koppies:

torenvalken

Het is waarschijnlijk moeilijk te zien, misschien helpt het om de foto aan te klikken en wat groter te bekijken. De torenvalken zijn inmiddels uitgevlogen. Ik heb er vijf geteld en zie ze nog regelmatig.

Dit jaar was een goed jaar voor de kolibrievlinder. Ik heb er meerdere keren eentje gezien in onze tuin. 

kolibrievlinder

Het blijft fascinerend om te zien, zo’n klein beestje met die enorm snelle vleugelslag. 

Op de vlinderstruik zag ik een distelvlinder:

distelvlinder

Toen ik weer eens in het Lofargebied kwam trof ik een paar lepelaars. Leuk om ze zo dicht bij huis te treffen. Ze zijn er nog steeds.

lepelaar

lepelaars

Links een lepelaar, rechts een grote zilverreiger… dacht ik. Maar het zijn beide lepelaars, let maar op de aanzet van de snavel. Die is bij de lepelaar zo breed. Maar de rechtervogel bracht mij in verwarring door de poten, die leken veel dunner.  

Tot slot nog een fuut met jongen:

fuut

 

Bandheidelibellen

Vanmorgen vroeg had ik afgesproken met voormalig buurvrouw Jannie. We gingen op pad om bandheidelibellen te zoeken, dat hebben we drie jaar geleden ook eens gedaan. We waren tegen 6.00 uur op de afgesproken plek en een paar minuten later kwam de zon op. De locatie ligt eerst vrij lang in de schaduw. Dat heeft voor- en nadelen. Het voordeel is dat de libellen niet zo vroeg zijn opgedroogd en wegvliegen. Het nadeel is dat het licht wat beperkt is. Maar daar kunnen we wat aan doen door middel van (beperkt) flitslicht. En waarom zo vroeg? Dat is omdat de libellen dan nog bedauwd zijn, zodra ze zijn opgedroogd vliegen ze weg en dan wordt het een stuk lastiger fotograferen.

Na een tijdje rondstruinen en goed zoeken zag ik de eerste bandheidelibel. Het bleek een vrouwtje:

bandheidelibel vrouw

Even later zag Jannie de tweede, een mannetje:

bandheidelibel man

Na de eerste foto van het mannetje was het even goed kijken voor de juiste compositie. Het is niet mooi als al die takjes in de weg zitten en het licht was vanaf deze kant niet zo mooi. Een tweede poging vanaf de andere kant:

bandheidelibel man

We zagen ook een heidelibel, deze zat nog flink onder de druppels:

heidelibel

En een ‘gewone pantserjuffer’, die mag dan wel ‘gewoon’ in z’n naam hebben, het is toch een mooi beestje:

gewone pantserjuffer

Nog een juffer, waarvan ik in eerste instantie de naam ‘tangpantserjuffer’ krijg als ik zoek op de soort. Dat is een zeldzame, dus dat zou bijzonder zijn. Naderhand bleek het toch om een pantserjuffer te gaan, maar niet de tangpantserjuffer.  De automatische soortherkenning had het er even moeilijk mee, misschien door al die druppels 😉

tangpantserjuffer

Tot slot nog een lantaarntje dat nog uitgeteld op een takje lag. Deze kon nog geen vleugeltje uitslaan van al de dauwdruppels:

lantaarntje

Al met al waren we een paar uurtjes lekker buiten aan het fotograferen. Het is trouwens de moeite waard om de foto’s in het groot te bekijken. Vooral op de computer zie je dat beter dan op de telefoon. Klik op een foto en je kunt er doorheen bladeren.

 

 

 

Vroege ochtend

In april ben ik een ochtend erg vroeg opgestaan en kwam om 5.30 uur in het Lofargebied. Het kan dan heel mooi zijn buiten. Eerst zag ik hazen en reeën:

hazen

Een roodborsttapuit zat al op de uitkijk:

Waar de zon opkwam dreef de nevel over het water:

Tegen 7 uur was het licht al heel anders en stond een knobbelzwaan in de zon:

knobbelzwaan

Een veldleeuwerik zat op de grond:

veldleeuwerik

En tot slot van het rondje een torenvalk op de uitkijk:

torenvalk

Een paar weken later waren er meer soorten vogels terug, zoals de gele kwikstaarten:

gele kwikstaart

Kleine plevieren:

kleine plevier

Rietzanger:

rietzanger

Rietgorsman op de uitkijk:

rietgors

Tot slot nog een paar insecten die ik in de tuin zag, een vuurjuffer:

vuurjuffer

en als laatste deze keer een honingbij op allium:

honingbij

Volgend blog verder met de foto’s van juni en dan loop ik al weer aardig in met de achterstand…