Category Archives: Vogels

Kort uitstapje

In de loop van de morgen ben ik naar Assen gereden. Daar wordt al een tijdje een zwartbuikwaterspreeuw gezien. In december 2016 zag ik ook zo’n vogel, dat was in Wildlands in Emmen. Deze vogel was daar spontaan gaan zitten bij de waterval van de otters:

zwartbuikwaterspreeuw

De vogel bij Assen zit vlak bij het TT circuit, in een soort vistrap bij natuurgebied De Haar, een militair oefenterrein dat toegankelijk is voor het publiek. Het was donker weer en dat heeft natuurlijk invloed op het licht in de foto’s. Maar ik heb genoten en dat is ook heel wat waard!

zwartbuikwaterspreeuw

zwartbuikwaterspreeuw
zwartbuikwaterspreeuw

Het licht was erg wisselvallig, veel bewolking en af en toe een beetje meer licht door de zon die bijna doorbrak. De vogel zat veel aan de kant van het water maar af en toe vloog ‘ie op om naar een ander plek te vliegen.

zwartbuikwaterspreeuw
zwartbuikwaterspreeuw

Deze vogels staan er om bekend dat ze onder water kunnen zwemmen, bizar toch. Ik heb één keer gezien dat ‘ie ging zwemmen:

zwartbuikwaterspreeuw

En onder water kon ik natuurlijk geen opnames maken, maar grappig om te zien dat hij een eindje verder weer boven kwam.

zwartbuikwaterspreeuw
zwartbuikwaterspreeuw
zwartbuikwaterspreeuw

Nog één foto, deze kon ik net maken terwijl de zon er even doorheen kwam, weer heel ander licht:

zwartbuikwaterspreeuw

De Waterspreeuw is een zangvogel die, zoals zijn naam al aangeeft, alleen voorkomt bij (snelstromend) water, bij voorkeur in gebieden met veel hoogteverschil. De vogel zoekt zijn voedsel in deze snelstromende wateren, en verdwijnt daarbij vaak geheel onder water. Waterspreeuwen zijn dan ook uitstekende zwemmers. Op de kant valt op dat de vogel vaak “door de knieën knikt” en een wit ooglid heeft (tijdens het knipperen met de ogen). De vlucht is snel en snorrend. Er zijn twee vormen, de roodbuikige, die broedt in Midden Europa en op de Britse eilanden (zie aldaar), en ook in het oosten van België, en de zwartbuikige, die broedt in Scandinavië en grote delen van Frankrijk. De zwartbuikige vorm (nominaat of ondersoort), is in Nederland een vrij zeldzame wintergast; bijna ieder jaar worden er enkele gezien in Nederland. Vaak houden deze vogels zich dan op bij stuwen of (kunstmatige) watervalletjes, en het komt regelmatig voor dat Waterspreeuwen een aantal winters achtereen op dezelfde plek verblijven (bron: Waarneming.nl)

Nieuwe soorten voor mijn lijst

Je weet nooit of het gaat gebeuren: nieuwe vogelsoorten spotten. De website waarneming.nl is een mooie handreiking en geeft locaties van waargenomen soorten mooi aan. Zodoende kun je dan gericht gaan zoeken naar de soort die je ‘nog niet hebt’.

Het is niet zo dat ik dagelijks alle media in de gaten hou om maar alle meldingen te kunnen volgen. Daar gaat me te veel tijd in zitten en ik heb ook nog andere hobby’s en afspraken, zoals machinaal borduren, naaien en natuurlijk het oppassen op de kleinkinderen!

Dit jaar heb ik tot nu toe 10 nieuwe soorten op mijn lijst kunnen bijschrijven: Kokardezaagbek, Halsbandparkiet, Meenatortel, Schildraaf, Rosse stekelstaart, Sprinkhaanzanger, Temmincks Strandloper, Morinelplevier, Grauwe vliegenvanger, en Gestreepte strandloper. De eerste vier heb ik eerder dit jaar al laten zien, nu verder met de rest van dit lijstje.

Dit is een Rosse stekelstaart mannetje. Opvallend is de blauwe snavel en helaas liet hij ons zijn stekelstaart niet zien. Komt normaal voor in het Westen van Noord-Amerika:

Rosse stekelstaart

Een Sprinkhaanzanger zong uit volle borst vanaf een paaltje langs een fietspad waar wij reden. Hij zat zo dicht langs het pad dat ik hem eerst over het hoofd zag, tot mijn ega hem zag zitten. We stonden er met de neus bovenop! Het zingen is niet echt geweldig, het is meer een monotoon geluid wat doet denken aan een sprinkhaan…. Maar heel bijzonder:

Sprinkhaanzanger

In het Lauwersmeergebied zagen we, op aanwijzing van een andere vogelaar, twee Temmincks strandlopers. Deze zijn vrij klein en daardoor minder opvallend.:

Temmincks strandloper

Op Texel zagen we een groepje Morinelplevieren. Ze liepen op een akker en door hun bruine tinten vielen ze ook niet echt op. Maar we hadden ze gevonden met behulp van Waarneming.nl. Pas op de computer zag ik dat op deze foto twee morinelplevieren staan. Zie jij de tweede ook:?

Morinelplevier

De grauwe vliegenvanger is voor mij ook een verhaal apart. We waren eens in De Harz in Duitsland. Terwijl ik nog sliep zag mijn ega ‘een vogeltje’ in een boom voor het balkon van ons hotel. Dat was dus een grauwe vliegenvanger. Jaren duurde het voordat ik er zelf één zag. Vorig jaar hebben we een speciale nestkast voor grauwe vliegenvangers in de tuin gehangen in de hoop dat ze hier dan komen. Laat nou mijn buurvrouw deze nazomer een vrouwtje grauwe vliegenvanger bij die boom hebben gezien en gefotografeerd?? Dus het plan lijkt geslaagd. Maar daarmee had ik nog geen foto. Totdat ik weer eens een dag bij de ijsvogels was. Eindelijk zag ik de gewenste grauwe vliegenvanger, zelfs twee (de bovenste is denk ik een jonge, die is nog niet op kleur):

Grauwe vliegenvanger

Dit is het soort foto’s waar ik blij van wordt, lekker statisch, mooi pose en zachte achtergrond. Die vogel ging er echt voor zitten:

grauwe vliegenvanger

Ook via Waarneming.nl zag ik de melding van gestreepte strandlopers in het Roegwold, een natuurgebied bij Slochteren. Niet zo ver weg, dus op een vroege ochtend ging ik die kant op. Eerst was er een prachtige zonsopkomst en al snel vond ik de gestreepte strandlopers. Die liepen tussen de kleine- en bonte strandlopers. Drie soorten bij elkaar. Maar de gestreepte strandloper is een zeldzame soort voor ons land, dat is weer mooi meegenomen:

gestreepte strandloper

Het toeval wil dat er uitgerekend vandaag, terwijl ik hiermee bezig was, een gestreepte strandloper in het Lofargebied zat. Mijn buurvrouw tipte mij hierover en ik ben snel even gaan kijken. De vogel stond redelijk dichtbij dus dat was nog een mazzeltje:

gestreepte strandloper

Dit jaar duurt nog twee maanden, nog steeds kansen op nieuwe soorten, ik ben benieuwd of er nog iets bij komt. Maar dit is toch weer een mooi resultaat. Het overzicht van alle vogelsoorten die ik heb gefotografeerd staat op mijn website in een album genaamd ‘Vogels. Dat kun je hier bekijken.

Rondjes in de buurt

De afgelopen maand heb ik een paar keer rondjes gereden door bekende vogelgebiedjes in onze omgeving. Soms zie je dan wat, maar soms ook niet. Hier een overzicht van wat mij zoal opviel:

muskuseend

Een muskuseend, niet bepaald een mooie eend. Een eendensoort die vooral in gevangenschap wordt gehouden, vroeger vooral voor het vlees (misschien nu nog wel). Deze zwom in het kanaal Buinen-Schoonoord.

buizerd

Het was een mooie dag met eindelijk wat zon. Gelijk zie je dan ook de buizerds weer in de lucht, op zoek naar een lekkere muis of zo.

bosmieren

Hier wemelt het van de rode bosmieren. Je wordt duizelig als je er een poosje naar kijkt, wat een drukte op dat nest. Bijzondere dieren!

havik

Ook een havik was aan het jagen op een prooi.

Davidsplassen

Half februari zijn we een paar dagen met de camper weggeweest. We hebben gefietst op het Dwingelderveld en op het Bargerveen. Kort verslag op ons camperblog.

kleine zwanen

Bij Exloo zat een aantal dagen een grote groep van 54 kleine zwanen. Prachtig om te zien én te horen. Ook wilde zwanen waren in de buurt en er is nog steeds een groepje wilde zwanen in het Lofargebied te zien. Maar het grootste gros is weer vertrokken.

veldleeuwerik

Veldleeuweriken hoor je veelvuldig maar soms zitten ze zwijgend op de grond.

koolmees in de regen

In onze tuin heb ik weinig tot geen foto’s gemaakt. Het regende zo vaak, gewoon geen lol aan. De koolmezen bleven gewoon komen, regen of niet. En wij bleven maar voeren…

mandarijneend

Samen met de buurvrouw zag ik bij een visplas een mandarijneend. Een opvallende verschijning tussen de wilde eenden.

buizerd

Ook hier weer een mooie buizerd op jacht.

torenvalk met prooi

Deze torenvalk was al voorzien van een prooi.

havik

Een havik rustend op een tak.

ooievaar

Ooievaars laten zich ook regelmatig zien in het Lofargebied.

havik

Misschien is het steeds dezelfde, maar ik zag de afgelopen weken regelmatig een havik.

vechtende meerkoeten

Zo tegen het voorjaar zijn de meerkoeten weer flink aan het vechten. Een heel spektakel waarbij ze elkaar trappen en bijten en zelfs bijna verzuipen!

wilde zwaan

Hier een wilde zwaan in de vlucht.

rietgors

Een rietgors vrouwtje.

fuut

Een fuut in het ochtendlicht.

blauwe kiekendief man

Op een middag, vlak bij huis, zag ik deze blauwe kiekendief man jagen. Wat een prachtige vogel is dit toch.

Verder zag ik groepen reeën, smienten, putters, kolganzen, brandganzen, toendrarietganzen en grauwe ganzen.

Er viel dus weer veel te genieten. Nu zie ik uit naar het moment dat de blauwborsten zich weer laten horen. De eerste roerdompen heb ik al weer horen hoempen. Nu nog wat meer zon en warmte 😉

Twitchen

Twitchen is een vorm van ‘soortenjagen’. Het woord is afkomstig uit het Engels en overgenomen door vogelaars in Nederland en België. (bron: Wikipedia)

Je kunt ook gewoon zeggen: vogelen.

De afgelopen week heb ik maar liefst vier nieuwe soorten vogels aan mijn lijst kunnen toevoegen! Wij waren echt aan het twitchen soms. Tijdens een weekendje weg ontdekte ik dat we dicht in de buurt zaten van een plek waar een kokardezaagbek werd gemeld. Het is een eendensoort die hier normaal niet voorkomt, maar wel in Amerika, Canada, en Alaska. Hoe deze hier terecht gekomen is is nog een raadsel. Vooralsnog blijkt hij ongeringd en is hij zelfs aan het baltsen met een vrouwtje kuifeend.

kokardezaagbek

Stom toevallig zag ik even later een halsbandparkiet. Of eigenlijk hoorde ik een gekrijs van jewelste en dacht wat is dát voor een vogel…. Toen zag ik er nog één en nóg één… kortom een hele groep halsbandparkieten. Ook deze vogels komen oorspronkelijk niet voor in ons land, maar wel in China en Centraal Afrika. Deze papegaaiachtigen zijn exoten, ooit geïmporteerd om in kooien gehouden te worden, maar ontsnapt. Hierdoor is een hele populatie in ons land aan het ontstaan. Vooral in de grote steden rond Amsterdam kun je ze treffen. Wij zagen ze in Bleiswijk. Het was aan het eind van een middag en daardoor zijn de foto’s niet echt mooi, maar ik ben blij met deze nieuwe soort voor mijn album!

In deze omgeving werd ook een groepje Chileense Flamingo’s gemeld. Die waren weg op de dag dat wij gingen kijken, het was toen ook regenachtig dus begrijpelijk dat ze er vandoor gegaan waren.

halsbandparkiet

Vandaag zijn we naar Friesland gereden. In Sneek werd namelijk sinds een week een Oosterse tortel cq Meenatortel gemeld. Een zeer zeldzame soort voor ons land. We spraken een mevrouw die de tortel al langer gezien had, hij kwam namelijk al een tijdje bij haar voederhuisje mee-eten met de tuinvogels! Erg leuk om deze mooie tortel te kunnen zien en fotograferen.

Meenatortel

En omdat we toch al in Friesland waren zijn we doorgereden naar Leeuwarden. Daar zit sinds maanden een Schildraaf… Een Afrikaanse vogel die daar ook wel witborstraaf wordt genoemd. Hoe deze in ons land verzeild geraakt is? In ieder geval ook een zeer zeldzame soort. Nog dagelijks gaan mensen op zoek om deze vogel te fotograferen. Wij nu dus ook maar eens. Ik zag hem gelijk zitten op de gemelde plek, maar we hadden geen vijf minuten later moeten komen. Want hij vloog weg en liet zich een hele poos niet meer zien. Gelukkig hadden we al foto’s gemaakt!

schildraaf

Nu heb ik 241 soorten vogels op mijn lijst en in mijn album.

Je kunt ze hier bekijken:

http://www.leniedoornkamp.nl/Jalbum/Vogels/