Tag Archives: nest

Op Texel -deel 2-

Eén van de gebieden waar je vogels kunt kijken op Texel is Utopia. Hier broeden grote sterns en andere steltlopers. Ze zijn goed te zien vanaf de waddendijk. Ook de berm zag er prachtig uit:

20160527-bloemen

Lepelaars vliegen over of komen even rusten of poetsen:

20160527-lepelaar

20160527-lepelaar-2

Er broeden duizenden grote sterns, een prachtig gezicht en geluid als je daar staat! Ze vliegen af en aan met zandspierinkjes, die halen ze uit de Noordzee, vliegen heen en terug langs de kop van Texel naar hun nest.

20160527-grotestern2

Ook kokmeeuwen zijn veelvuldig aanwezig:

20160527-kokmeeuw

Beide soorten broeden gezellig bij elkaar op de schelpeneilandjes. Goed bekeken van de grote sterns, want ze maken gebruik van de kokmeeuwen doordat die de ongewenste gasten verjagen.

20160527-stern-kokmeeuw

De scholeksters hebben zich er ook tussen genesteld, alhoewel ze meer op zichzelf zijn aan de rechterkant van dit eilandje:

20160527-scholeksters

Visdiefjes hebben hier een plekje op de voorgrond opgezocht:

20160527-visdief

Tussen de foto’s trof ik ook deze vogel, via waarneming.nl kwam ik er achter dat het een kanoet is. Eén van de vele strandloper soorten.
Voor mij een nieuwe soort:

20160527-kanoet

Kluten zie je er ook veel, zelfs de zeldzame steltkluten waren op Texel. Wij hebben ze niet gezien, maar anderen wel. De kluut is een heel sierlijke vogel vind ik:

20160527-kluut

Veel paartjes kuifeenden zagen we zwemmen, hier een stelletje:

20160527-kuifeend

Opvallend was dat we erg veel rosse grutto’s hebben gezien, in tegenstelling tot de ‘gewone’ grutto. Die worden haast zeldzaam als het zo doorgaat… Een rosse grutto langs de waterkant was goed te bekijken:

20160527-rossegrutto

Tureluur:

20160527-tureluur

Bontbekplevier:

20160527-bontbekplevier

Steenloper:

20160527-steenloper

Onderweg naar het hotel zagen we deze bruine kiekendief man vliegen:

20160527-bruinekiekendiefman

Tot slot vandaag nog een foto van de vale gier:

20160527-valegier

 

 

 

 

 

Jonge zwanen en waterhoentjes

Terwijl heel Nederland tv kijkt werk ik even m’n weblog bij. We staan net voor met 1-0 dus het kan wel even 😉

Vanmorgen zag ik in een kanaal waar ik langsfietste een koppel zwanen met 5 jonkies. Ze zwommen de andere kant op en ik gunde me geen tijd om terug te fietsen. Met de 250 mm er op kon ik dit er nog van maken. Ze gingen bijna de bocht om. Misschien zie ik ze binnenkort nog eens van de andere kant…

Zwanen

Dan vanavond, tijdens het uitlaten van de hond had ik laatst al gezien dat de waterhoentjes jonkies hebben. Vanavond even op gepaste afstand een poosje gekeken. En dan zie je ineens zo’n koppie… leuk hè?

Kleintje

en dan nog één:

2kleintjes 
Toen ik met de hond na een poosje terugliep was het vrouwtje van het nest. Samen met het mannetje zwom ze achter de waterplanten en samen trokken ze aan een stuk van de lisdoddes. Dus kon ik mooi even alle jonkies bekijken:

5jonkies
Even koekeloeren naar wat er buiten het nest gebeurt:

Nest 
Op tv is het inmiddels 1-1… hoe zal het aflopen? Toch maar even kijken.

Futen en een rare vlieg…

Fuut

Elke week kijk ik even bij de futen, het vrouwtje zit mooi op het nest. Nog geen jongen.
Het mannetje droeg nestmateriaal aan haar over, daarbij zette ze haar veren om de kop helemaal opzij en schudde langzaam met haar kop van links naar rechts, alsof ze hem wou bedanken…

Fuut2

Een eindje verder zag ik dit vlinderachtig vliegje. Ik kan er niet achter komen wat het voor beestje is. Heeft iemand een idee?

Vliegje