Tag Archives: Utopia

Op Texel -deel 2-

Eén van de gebieden waar je vogels kunt kijken op Texel is Utopia. Hier broeden grote sterns en andere steltlopers. Ze zijn goed te zien vanaf de waddendijk. Ook de berm zag er prachtig uit:

20160527-bloemen

Lepelaars vliegen over of komen even rusten of poetsen:

20160527-lepelaar

20160527-lepelaar-2

Er broeden duizenden grote sterns, een prachtig gezicht en geluid als je daar staat! Ze vliegen af en aan met zandspierinkjes, die halen ze uit de Noordzee, vliegen heen en terug langs de kop van Texel naar hun nest.

20160527-grotestern2

Ook kokmeeuwen zijn veelvuldig aanwezig:

20160527-kokmeeuw

Beide soorten broeden gezellig bij elkaar op de schelpeneilandjes. Goed bekeken van de grote sterns, want ze maken gebruik van de kokmeeuwen doordat die de ongewenste gasten verjagen.

20160527-stern-kokmeeuw

De scholeksters hebben zich er ook tussen genesteld, alhoewel ze meer op zichzelf zijn aan de rechterkant van dit eilandje:

20160527-scholeksters

Visdiefjes hebben hier een plekje op de voorgrond opgezocht:

20160527-visdief

Tussen de foto’s trof ik ook deze vogel, via waarneming.nl kwam ik er achter dat het een kanoet is. Eén van de vele strandloper soorten.
Voor mij een nieuwe soort:

20160527-kanoet

Kluten zie je er ook veel, zelfs de zeldzame steltkluten waren op Texel. Wij hebben ze niet gezien, maar anderen wel. De kluut is een heel sierlijke vogel vind ik:

20160527-kluut

Veel paartjes kuifeenden zagen we zwemmen, hier een stelletje:

20160527-kuifeend

Opvallend was dat we erg veel rosse grutto’s hebben gezien, in tegenstelling tot de ‘gewone’ grutto. Die worden haast zeldzaam als het zo doorgaat… Een rosse grutto langs de waterkant was goed te bekijken:

20160527-rossegrutto

Tureluur:

20160527-tureluur

Bontbekplevier:

20160527-bontbekplevier

Steenloper:

20160527-steenloper

Onderweg naar het hotel zagen we deze bruine kiekendief man vliegen:

20160527-bruinekiekendiefman

Tot slot vandaag nog een foto van de vale gier:

20160527-valegier

 

 

 

 

 

Texel – Beleef de lente

Afgelopen weekend waren we op Texel met een groepje fotoclubleden en partners. We hebben ook een vogelexcursie gehad en daarbij zagen we de zonnepanelen en de kist met camera van “Beleef de lente”. Inmiddels erg bekend want er kijken heel veel mensen naar de website http://www.beleefdelente.nl. Echt heel leuk zoals je daar kunt “binnen kijken” bij verschillende soorten vogels en hun nesten. De camera op Texel is gericht op een (te verwachten) kolonie lepelaars. Op dit moment is er geen beeld vanaf deze camera want gebleken is dat  meeuwen de zonnepanelen onder poepen waardoor deze niet goed kunnen opladen.

Hier zijn de panelen nog mooi schoon! Op deze plek hebben wij geen lepelaars gezien, maar aan de andere kant van de dijk, in Utopia, was een lepelaar aan het fourageren:

Later zagen we nog een paar keer een lepelaar overvliegen boven horsmeertjes:

Natuurlijk hebben we nog veel meer vogels gezien, op Texel zijn enorm veel vogels, zoals: verschillende soorten eenden en meeuwen, rotganzen, grauwe ganzen, bergeenden, tureluurs, grutto, kieviten, maar het allermooiste vond ik de blauwborsten! We hebben er verschillende gehoord en gezien. Niet gezien maar wel gehoord hebben we een roerdomp. Dat vond ik heel erg bijzonder, wat een geluid!

Binnenkort meer blogjes over Texel.